ks. Ryszard Andrukiewicz

ks. Ryszard Andrukiewicz

Ks. prałat Ryszard Andrukiewicz urodził się 6 listopada 1956 roku w Gubinie. Ochrzczony 25 grudnia 1956 r. w kościele Świętej Trójcy w Gubinie. Od 1963 roku mieszkał w Elblągu, gdzie skończył Szkołę Podstawową nr 16 i Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Juliusza Słowackiego. Po maturze, w 1975 roku, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Jako kleryk odbył dwuletnią służbę wojskową w jednostce kleryckiej w Brzegu nad Odrą. Po powrocie z wojska kontynuował studia teologiczne. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1982 roku, z rąk ks. bpa Jana Obłąka i jako wikariusz przez rok pracował w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie. W parafii św. Jakuba w Olsztynie pracował cztery lata, skąd został przeniesiony do parafii św. Józefa w Morągu. Po 6 latach kapłaństwa otrzymał propozycję objęcia parafii św. Wawrzyńca w Gryźlinach, gdzie po pół roku udało mu się pozyskać dom na plebanię w Stawigudzie i niebawem olbrzymią parafię, z pięcioma kościołami, podzielono na dwie mniejsze – Gryźliny i Stawiguda. Ks. prałat Ryszard Andrukiewicz objął nową parafię św. Jakuba Apostoła w Stawigudzie, gdzie przepracował 12 lat. W 2000 roku objął parafię św. Jana Apostoła w Nowym Kawkowie i został opiekunem tamtejszego Domu Rekolekcyjnego „Zacheusz” Ruchu Światło-Życie. Ksiądz Arcybiskup, po jubileuszu 25-lecia kapłaństwa ks. Ryszarda Andrukiewicza, zamierzał przenieść go do Lidzbarka Warmińskiego, ale wówczas z tego zrezygnował i posłał tam innego kapłana. W 2009 roku ks. Ryszard otrzymał od ks. Arcybiskupa propozycję objęcia parafii Biesowo k. Biskupca, ale odmówił, z uwagi na zaangażowanie w Ruchu Światło-Życie, w którym od października 2010 roku jest także Moderatorem Diecezjalnym. Po śmierci ks. prałata Tadeusza Bugaja ks. Abp Wojciech Ziemba skierował ks. Ryszarda do parafii Łęgajny.