ks. Tadeusz Bugaj

Ksiądz prałat Tadeusz Bugaj urodził się 17 czerwca 1952 roku w Nidzicy w rodzinie Jana i Ireny z domu Wróblewskiej. Ochrzczony został 5 lipca 1952 roku w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Nidzicy. Szkołę Podstawową ukończył w Janowie. Szkolę średnią ukończył zdając maturę w 1973 r. w Płocku w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Stanisława Kostki. Po odbyciu służby wojskowej 17 października 1975 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Hosianum w Olsztynie (w momencie wstąpienia do Seminarium rodzice mieszkali w miejscowości Janowo). 26 lutego 1978 r. otrzymał lektorat, 28 kwietnia 1979 r. – akolitat a 6 października 1978 został dopuszczony do kandydatury do diakonatu. Diakonat otrzymał 20 kwietnia 1980 r., zaś święcenia kapłańskie przyjął 2 lutego 1981 roku, w Olsztynie, z rąk biskupa warmińskiego Józefa Glempa. Od 16 lutego 1981 roku do 30 czerwca 1986 roku pracował jako wikariusz w parafii św. Bartłomieja w Miłomłynie, od 1 lipca 1986 roku do 30 czerwca 1988 roku w parafii św. Anny w Barczewie, od 13 czerwca 1988 roku w parafii św. Macieja Apostoła i Najdroższej Krwi Chrystusa w Bisztynku i  ponownie od 21 czerwca 1988 jako wikariusz w Barczewie z rezydencją w Łęgajnach.

Pełnił też funkcję pomocniczego duszpasterza głuchoniemych.

1 lipca 1989 roku ks. Tadeusz Bugaj został pierwszym proboszczem nowo erygowanej parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Łęgajnach, gdzie wybudował kościół parafialny połączony z plebanią. Z jego inicjatywy, 30 września 2000 roku mieszkańcy parafii mogli podziwiać trzy Milenijne dzwony, które w 2001 roku zostały wyświęcone. Kościół konsekrowany został w 2006 roku przez Arcybiskupa Wojciecha Ziembę, Metropolitę Warmińskiego. Za wkład pracy na rzecz parafii, 20 marca 2007 roku ks. Tadeusz Bugaj został odznaczony przez Ojca Świętego Benedykta XVI godnością kapelana honorowego Jego Świętobliwości.

Ks. prałat Tadeusz Bugaj zmarł nagle 14 stycznia 2011 roku w domu parafialnym w Łęgajnach. We wtorek 18 stycznia msza święta żałobna z nieszporami została odprawiona w kościele parafialnym w Łęgajnach. W środę 19 stycznia, po mszy św. w Łęgajnach nastąpiła eksporta  do  Nidzicy,  gdzie  po mszy żałobnej w  kościele parafialnym pw. bł. Bolesławy Lament  spoczął na cmentarzu komunalnym w Nidzicy.