Bark

Bark – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Barczewo. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego. [1]

Barkheim – nazwa pojawia się w roku 1855[2]. Po II wojnie światowej Barkowo (1947) od 1951 r. Bark. I człon nazwy  Bark-  pochodzi prawdopodobnie od niem. Birke (brzoza) bądź barc, barch, barug (kastrowany wieprz). II człon -heim strukturalny oznaczający osiedle, dom.[3]

 


[2] http://wiki-de.genealogy.net/Barkeim 13 maja 2011

  • 06.10.1855: Dem auf der Feldmark der Stadt Wartenburg vom Grundbesitzer Lang daselbst neu errichteten Etablissement ist von der Königl. Regierung der Name „Barkheim” [sic!] beigelegt worden, ohne daß in den bisherigen Kommunal-, polizeilichen und sonstigen Verhältnissen hierdurch etwas geändert wird.
  • 01.12.1905 Barkeim hat 2 Wohnstätten und 26 Einwohner.
  • 1939 Umbenennung in Barkheim.

[3] A. Pospiszyl, Toponimia południowej Warmii. Nazwy miejscowe, Olsztyn 1987, s. 25.