Nowenna do Dzieciątka Jezus

Dzień pierwszy – Dar Ojca
1.
Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki !
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję, Matkę Jego.
Witaj, Jezu ukochany,
Od Patriarchów czekany,
Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.

2. Módlmy się:
Dzieciątko Jezus, Twój widok w żłóbku betlejemskim oznacza koniec wyczekiwania i tęsknoty za Tobą oraz początek dzieła Odkupienia. Radością napełnia nas Twoja miłość, która kazała Ci „opuścić śliczne niebo i obrać barłogi”, aby nas uczynić dziećmi Bożymi. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Posłuszny Ojcu uniżyłeś siebie, aby nas wywyższyć.
Uwielbiajmy Syna Bożego, który istniejąc odwiecznie, w pełni czasów, dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

3. Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb:
o mocną wiarę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dawanie świadectwa wierze – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę miłowania Ciebie – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o miłość w naszych rodzinach – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaski potrzebne nam do zbawienia – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę pełnienia Twojej woli – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łagodność i cierpliwość – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokorę i prostotę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dar dobrej modlitwy – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokój dla świata – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o światło dla sprawujących władzę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o ulgę dla cierpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pociechę dla płaczących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o otuchę dla wątpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie Ci przedstawić w tej nowennie… (chwila ciszy) .
Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

4. Litania do Dzieciątka Jezus
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Dzieciątko Jezus, usłysz nas.
Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości, zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Od złości światowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Od pożądliwości ciała, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Od pychy żywota, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Przez chwalebne objawienie się Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Przez ofiarowanie się Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Przez niewinność Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Przez prostotę Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Przez posłuszeństwo Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Przez łagodność Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Przez pokorę Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Przez miłość Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus!.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus!.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!.

K. Będę się radował w Panu.
W. Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.
Módlmy się:
Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić.
W. Amen

5. Módlmy się:
Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Dzień drugi – Niepokalana Matka
1.
Dzieciątko się narodziło,
Wszystek świat uweseliło.
Wesoła nowina,
Powiła nam Syna, Maryja!

2. Módlmy się:
Najświętsza Panno Maryjo, Matko Niepokalana, Ty pierwsza oddałaś hołd Dzieciątku Bożemu, Matko pięknej miłości, naucz nas miłować i wielbić Twojego Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Uproś nam łaskę rozważania w sercu tych tajemnic, które w szczególny sposób stały się Twoim udziałem.
Dzieciątko Jezus, razem z Twoją Niepokalaną Matką uwielbiamy Cię i miłujemy jako naszego obiecanego Boskiego Zbawiciela.

3. Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb:
o mocną wiarę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dawanie świadectwa wierze – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę miłowania Ciebie – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o miłość w naszych rodzinach – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaski potrzebne nam do zbawienia – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę pełnienia Twojej woli – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łagodność i cierpliwość – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokorę i prostotę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dar dobrej modlitwy – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokój dla świata – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o światło dla sprawujących władzę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o ulgę dla cierpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pociechę dla płaczących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o otuchę dla wątpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie Ci przedstawić w tej nowennie… (chwila ciszy) .
Ojcze Nasz… , Zdrowaś Maryjo…
Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

4. Litania do Dzieciątka Jezus
j.w.

5. Módlmy się:
Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Dzień trzeci – Święty Józef
1.
Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
Że Panna czysta porodziła Syna.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, Króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna Dzieciątko piastuje,
I Józef święty Ono pielęgnuje…

2. Módlmy się:
Święty Józefie, Ty wraz z Niepokalaną Oblubienicą adorowałeś Boskie Dziecię Jezus od Jego narodzenia w grocie betlejemskiej, aż do końca Twojego sprawiedliwego życia. „Stróżu Dziewicy i patriarchów potomku, wcielony Bóg nazwał Cię zaszczytnym ojca imieniem”. Żywicielu Syna Bożego, jak łatwo, zda się, wypełniałeś zadania powierzone Ci przez Ojca Niebieskiego, a przecież poświęciłeś Mu całkowicie swoje życie, bez reszty, co nie było łatwe. Naucz nas poznawać i wypełniać z ochotą Bożą wolę.
Wielbimy Cię, Dziecię Boże, razem z Twoim Piastunem, Twoją Rodzicielką, z aniołami i świętymi. Amen.

3. Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb:
o mocną wiarę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dawanie świadectwa wierze – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę miłowania Ciebie – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o miłość w naszych rodzinach – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaski potrzebne nam do zbawienia – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę pełnienia Twojej woli – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łagodność i cierpliwość – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokorę i prostotę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dar dobrej modlitwy – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokój dla świata – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o światło dla sprawujących władzę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o ulgę dla cierpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pociechę dla płaczących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o otuchę dla wątpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie Ci przedstawić w tej nowennie… (chwila ciszy) .

Ojcze Nasz… , Zdrowaś Maryjo…
Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

4. Litania do Dzieciątka Jezus j.w.

5. Módlmy się:
Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Dzień czwarty – Chóry Aniołów
1.
Gdy się Chrystus rodzi, i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi:
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują!
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

2. Módlmy się:
Adorujemy Cię, Dzieciątko Boże, jak adorowali Cię i nieustannie adorują aniołowie (Hbr 1,6). W dniu Twojego narodzenia „mnóstwo zastępów niebieskich wielbiły Boga na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2,13-14). Radowali się aniołowie, ponieważ ludziom zajaśniała łaska wiecznego zbawienia. Razem z aniołami i świętymi uwielbiamy Cię, Dziecię Boże za to, że dałeś nam siebie. Amen.

3. Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb:
o mocną wiarę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dawanie świadectwa wierze – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę miłowania Ciebie – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o miłość w naszych rodzinach – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaski potrzebne nam do zbawienia – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę pełnienia Twojej woli – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łagodność i cierpliwość – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokorę i prostotę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dar dobrej modlitwy – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokój dla świata – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o światło dla sprawujących władzę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o ulgę dla cierpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pociechę dla płaczących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o otuchę dla wątpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie Ci przedstawić w tej nowennie… (chwila ciszy) .
Ojcze Nasz… , Zdrowaś Maryjo…
Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

4. Litania do Dzieciątka Jezus
j.w.

5. Módlmy się:
Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Dzień piąty – Pokłon Pasterzy
1.
Anioł pasterzom mówił:
„Chrystus się wam narodził
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście,
Narodził się w ubóstwie,
Pan wszego stworzenia”.

2. Módlmy się:
Dzieciątko Jezus, urodziłeś się w ubóstwie, z ubogiej Dziewicy, bo kochasz ubóstwo. Dlatego prości i ubodzy pasterze, powiadomieni przez aniołów, byli pierwszymi, którzy mogli upaść przed Tobą na kolana i oddać Ci należny hołd. Spraw, aby misterium Twojego ubóstwa również w naszym życiu było drogowskazem do Ciebie.
Wraz z ubogimi i prostymi pasterzami uwielbiamy Cię, Dzieciątko Boże, za Twoje zbawcze ubóstwo. Amen.

3. Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb:
o mocną wiarę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dawanie świadectwa wierze – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę miłowania Ciebie – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o miłość w naszych rodzinach – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaski potrzebne nam do zbawienia – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę pełnienia Twojej woli – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łagodność i cierpliwość – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokorę i prostotę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dar dobrej modlitwy – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokój dla świata – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o światło dla sprawujących władzę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o ulgę dla cierpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pociechę dla płaczących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o otuchę dla wątpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie Ci przedstawić w tej nowennie… (chwila ciszy) .
Ojcze Nasz… , Zdrowaś Maryjo…
Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

4. Litania do Dzieciątka Jezus
j.w.

5. Módlmy się:
Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Dzień szósty – Pokłon Mędrców
1.
Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu
Już się w świecie szerzy.

2. Módlmy się:
Dzieciątko Jezus, Mędrcy nie szczędzili trudu w zdobywaniu wiedzy, w poszukiwaniu prawdy. Myśl o Twoim narodzeniu kazała im podjąć trudy dalekiej podróży, która przywiodła ich do Ciebie – Prawdy odwiecznej. Przekonani o tym, upadli przed Tobą, oddając Ci hołd jako Bogu, Królowi i Kapłanowi, składając godne dary: złoto, kadzidło i mirrę. Jezu, daj nam ducha Mędrców, abyśmy stale zdobywali świętą wiedzę i cieszyli się posiadaniem Ciebie.
Uwielbiamy Cię, Dzieciątko Boże, za ofiarowanie nam Siebie, który jesteś najwyższą, odwieczną Prawdą. Amen.

3. Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb:
o mocną wiarę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dawanie świadectwa wierze – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę miłowania Ciebie – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o miłość w naszych rodzinach – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaski potrzebne nam do zbawienia – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę pełnienia Twojej woli – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łagodność i cierpliwość – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokorę i prostotę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dar dobrej modlitwy – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokój dla świata – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o światło dla sprawujących władzę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o ulgę dla cierpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pociechę dla płaczących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o otuchę dla wątpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie Ci przedstawić w tej nowennie… (chwila ciszy) .
Ojcze Nasz… , Zdrowaś Maryjo…
Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

4. Litania do Dzieciątka Jezus j.w.

5. Módlmy się:
Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Dzień siódmy – Król Wszechświata
1.
Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony;
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.

2. Módlmy się:
Dzieciątko Jezus, jesteś „Królem nad wiekami”, chociaż żłóbek jest Twoim tronem, stajenka pałacem, a pasterze i bydlęta dworem. Spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie, coraz lepiej Ci służyli i wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy, szerzyli Twoje Królestwo.
Uwielbiamy Cię, Dziecie Boże, jako Króla wieków, wraz z wszystkimi świętymi i chórami niebios. Amen.

3. Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb:
o mocną wiarę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dawanie świadectwa wierze – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę miłowania Ciebie – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o miłość w naszych rodzinach – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaski potrzebne nam do zbawienia – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę pełnienia Twojej woli – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łagodność i cierpliwość – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokorę i prostotę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dar dobrej modlitwy – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokój dla świata – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o światło dla sprawujących władzę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o ulgę dla cierpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pociechę dla płaczących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o otuchę dla wątpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie Ci przedstawić w tej nowennie… (chwila ciszy) .
Ojcze Nasz… , Zdrowaś Maryjo…
Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

4. Litania do Dzieciątka Jezus j.w

5. Módlmy się:
Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Dzień ósmy – Godność człowieka
1.
Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi,
Oto się z Maryi dziś Jezus rodzi,
Łaski przynosi temu, kto prosi,
Odpuszcza grzechy, daje pociechy;
O Panie nasz Święty, cud niepojęty !

2. Módlmy się:
Dzieciątko Jezus, przy Twoim żłóbku najlepiej poznajemy naszą ludzką godność. Narodzony z Dziewicy za sprawą Ducha Świętego, ukazałeś się nam jako Syn Boży złączony z naszym człowieczeństwem. W ten sposób przebóstwiłeś naszą ludzką naturę. Uczyniłeś to, aby wyzwolić nas z mocy szatana, wezwać do nieba, ukazać prawdę i utwierdzić w dobrych obyczajach; wszczepić w nasze serca zarodki cnót, obdarzyć bogactwem swej łaski, uczynić nas przybranymi dziećmi Bożymi i dziedzicami życia wiecznego w niebieskiej chwale. Amen.

3. Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb:
o mocną wiarę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dawanie świadectwa wierze – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę miłowania Ciebie – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o miłość w naszych rodzinach – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaski potrzebne nam do zbawienia – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę pełnienia Twojej woli – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łagodność i cierpliwość – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokorę i prostotę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dar dobrej modlitwy – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokój dla świata – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o światło dla sprawujących władzę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o ulgę dla cierpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pociechę dla płaczących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o otuchę dla wątpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie Ci przedstawić w tej nowennie… (chwila ciszy) .
Ojcze Nasz… , Zdrowaś Maryjo…
Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

4. Litania do Dzieciątka Jezus
j.w.

5. Módlmy się:
Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Dzień dziewiąty – Serce Boże
1.
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pośpieszajcie,
Przywitać Pana.

2. Módlmy się:
Dzieciątko Jezus, Panie nasz i Zbawicielu, Ty przez swoje narodzenie z Dziewicy, jako Człowiek i Bóg zarazem, posiadałeś Serce pełne miłości. Owinięty w pieluszki i złożony w żłobie ukazałeś nam zbawczą miłość swojego Serca.
Uwielbiamy Boskie Serce Twoje, które od pierwszej chwili swego istnienia płonie miłością do nas, grzesznych ludzi. Dla naszego zbawienia ofiarowałeś się Jezu na wszystkie niedogodności życia ziemskiego, na cierpienia i męczeńską śmierć. Rozpal w naszych sercach wdzięczną miłość ku Tobie. Króluj w nich niepodzielnie. Daj nam także uczestniczyć w Twoich błogosławieństwach teraz i w wieczności. Amen.

3. Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb:
o mocną wiarę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dawanie świadectwa wierze – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę miłowania Ciebie – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o miłość w naszych rodzinach – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaski potrzebne nam do zbawienia – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę pełnienia Twojej woli – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łagodność i cierpliwość – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokorę i prostotę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dar dobrej modlitwy – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokój dla świata – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o światło dla sprawujących władzę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o ulgę dla cierpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pociechę dla płaczących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o otuchę dla wątpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie Ci przedstawić w tej nowennie… (chwila ciszy) .
Ojcze Nasz… , Zdrowaś Maryjo…
Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

4. Litania do Dzieciątka Jezus
j.w.

5. Módlmy się:
Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.