Ofiarowanie dnia

Boże, oto nowy dzień, nowy dar z ręki Twojej, daj mi łaskę go dobrze użyć. Dziękuję Ci, Ojcze Najlepszy, za tę noc szczęśliwą i za ten dzień nowy. Ofiaruję Ci wszystkie myśli, słowa i uczynki moje i proszę, dopomóż mi, abym przez wszystkie Ciebie pochwalił, a nie dopuścił się żadnego grzechu, żadnej niewierności, szczególnie tej, w którą najczęściej wpadam. Amen.