Modlitwy Jana Pawła II do Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię:
o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża…
Amen.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.
Niech się tak stanie. Amen.