Kancelaria

Kancelaria parafialna Rzymskokatolickiej Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego nie określa dni i godzin przyjmowania interesantów. Wszystkie sprawy kancelaryjne można załatwić przed lub po Mszy św. lub w innych godzinach. Najlepiej wcześniej skontaktować się telefonicznie z księdzem proboszczem i ustalić dogodny termin. Parafia nie ma ustalonych stawek za posługi religijne, zamawiane Msze św., czy opłaty kancelaryjne. Obowiązkiem wiernych jest utrzymanie kościoła i proboszcza ale wysokość ofiary ustala wierny sam zależnie od swoich możliwości finansowych.

Kancelaria posiada wszystkie księgi parafialne od momentu powstania parafii – 1 lipca 1989 r.  oraz niektóre z lat wcześniejszych. Pozostałe wcześniejsze akty spisane są w księgach parafialnych parafii św. Anny w Barczewie, do której wieś Łęgajny należała przed podziałem.