Litania Narodu Polskiego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Nad Polską, Ojczyzną naszą – zmiłuj się, Panie
Nad narodem męczenników – zmiłuj się, Panie
Nad ludem zawsze wiernym Tobie – zmiłuj się, Panie
Jezu nieskończenie miłosierny – zmiłuj się nad nami
Jezu nieskończenie mocny – zmiłuj się nad nami
Jezu, Nadziejo nasza – zmiłuj się nad nami
Maryjo Bogarodzico, Królowo Polski – módl się za nami

Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny – módl się za nami
Święty Wojciechu, patronie Polski – módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo, patronie Polski, wielki męczenniku, autorze ślubów lwowskich Jana Kazimierza – módl się za nami
Święci pierwsi męczennicy Polski: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie – módlcie się za nami
Święty Brunonie, apostole ziem polskich – módl się za nami
Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie – módlcie się za nami
Święty Ottonie, apostole Pomorza – módl się za nami
Świeci Cyrylu i Metody, apostołowie Słowian – módlcie się za nami
Święty Kazimierzu, patronie Litwy – módl się za nami
Święty Jozafacie, patronie Rusi – módl się za nami
Święty Wacławie, patronie katedry wawelskiej – módl się za nami
Święty Florianie, patronie Krakowa – módl się za nami
Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi – módl się za nami
Święta Jadwigo, Królowo, Matko Narodów – módl się za nami
Święta Kingo, patronko Polski i Litwy oraz górników – módl się za nami
Święta Jadwigo, patronko Śląska – módl się za nami
Święty Janie z Dukli, patronie rycerstwa polskiego – módl się za nami
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów – módl się za nami
Święty Melchiorze Grodziecki, męczenniku z Koszyc – módl się za nami
Święty Janie Sarkandrze, obrońco tajemnicy spowiedzi – módl się za nami
Święty Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy – módl się za nami
Święty Stanisławie Kaźmierczyku, duszpasterzu krakowski – módl się za nami
Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży – módl się za nami
Święty Rafale Kalinowski, patronie Sybiraków – módl się za nami
Święty Bracie Albercie, opiekunie biedoty krakowskiej – módl się za nami
Święty Maksymilianie Kolbe, apostole Niepokalanej, męczenniku z Auschwitz – módl się za nami
Święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), pochodząca z piastowskiej ziemi wrocławianko, męczennico nazizmu i współpatronko Europy – módl się za nami
Święta Faustyno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia – módl się za nami
Święta Urszulo Ledóchowska, apostołko służby Bożej – módl się za nami
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, pasterzu Kościoła przemyskiego, obrońco Kościoła przed masonerią – módl się za nami
Święty Józefie Bilczewski, bogaty wiedzą i świętością – módl się za nami
Święty Zygmuncie Gorazdowski, lwowski apostole Bożego Miłosierdzia – módl się za nami
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, obrońco praw narodu, niecofający się przed więzieniem – módl się za nami
Święty Janie Pawle II, Mojżeszu przełomu tysiącleci, wielki Papieżu z rodu Polaków – módl się za nami
Wszyscy święci i święte Kościoła – módlcie się za nami

Błogosławiony Bogumile, patronie archidiecezji gnieźnieńskiej – módl się za nami
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, dziejopisarzu Polski – módl się za nami
Błogosławiony Czesławie, patronie Wrocławia – módl się za nami
Błogosławiona Bronisławo, patronko Śląska Opolskiego – módl się za nami
Błogosławiony Sadoku wraz z czterdziestoma ośmioma męczennikami sandomierskimi – módlcie się za nami
Błogosławiona Salomeo, wdowo i klarysko, księżno halicka – módl się za nami
Błogosławiona Jolanto, patronko Gniezna – módl się za nami
Błogosławiona Doroto z Mątowów, patronko Prus – módl się za nami
Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa – módl się za nami
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, patronie Warszawy – módl się za nami
Błogosławiona Regino Protmann, adorująca Chrystusa w Najświętszym Sakramencie – módl się za nami
Błogosławiony Rafale Chyliński, patronie ubogich i chorych – módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, świecki apostole ludu – módl się za nami
Błogosławiony Wincenty Lewoniuku wraz z dwunastoma męczennikami unickimi z Pratulina – módlcie się za nami
Błogosławiona Angelo Truszkowska, patronko doskonałego posłuszeństwa Bogu – módl się za nami
Błogosławiona Kolumbo Gabriel, apostołko heroicznej posługi miłości – módl się za nami
Błogosławiona Franciszko Siedliska, apostołko życia w szkole Najświętszej Rodziny z Nazaretu – módl się za nami
Błogosławiona Marcelino Darowska, apostołko Bożej obecności w działaniu – módl się za nami
Błogosławiona Karolino Kózkówno, dziewico i męczennico – módl się za nami
Błogosławiony Wacławie Honoracie Koźmiński, troskliwy opiekunie powołań zakonnych – módl się za nami
Błogosławiona Anielo Salawo, tercjarko franciszkańska – módl się za nami
Błogosławiona Tereso Ledóchowska, matko Afrykanów – módl się za nami
Błogosławiona Bernardyno Jabłońska, patronko ludzi opuszczonych i nieszczęśliwych – módl się za nami
Błogosławiona Mario Karłowska, apostołko zagubionych moralnie – módl się za nami
Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, niestrudzony sługo Kościoła – módl się za nami
Błogosławiony Michale Kozalu, męczenniku obozów koncentracyjnych – módl się za nami
Błogosławiona Bolesławo Lament, apostołko wśród prawosławnych – módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Frelichowski, duszpasterzu więźniów w obozach koncentracyjnych – módl się za nami
Błogosławieni Antoni Julianie Nowowiejski, Henryku Kaczorowski, Anicecie Kopliński, Marianno Biernacka i pozostali sto czterej błogosławieni męczennicy, świadkowie wiary z czasów II wojny światowej – módlcie się za nami
Błogosławiona Stello Mardosewicz ze swymi współsiostrami, męczennicami z Nowogródka, które ofiarowałyście swe życie za ojców rodzin – módlcie się za nami
Błogosławiony Janie Wojciechu Balicki, opiekunie upadłych niewiast – módl się za nami
Błogosławiony Janie Beyzymie, apostole wśród trędowatych na Madagaskarze – módl się za nami
Błogosławiona Sancjo Janino Szymkowiak, świadomie dążąca do świętości – módl się za nami
Błogosławieni Jozafacie Kocyłowski i Grzegorzu Łakoto, grekokatoliccy biskupi z Przemyśla, męczennicy sowieckiego komunizmu – módlcie się za nami
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, apostole słowa drukowanego – módl się za nami
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, apostole trzeźwości – módl się za nami
Błogosławiony Władysławie Findyszu, gorliwy duszpasterzu, pierwszy wyniesiony na ołtarze męczenniku komunizmu w Polsce – módl się za nami
Błogosławiony Stanisławie Papczyński, obrońco życia poczętego – módl się za nami
Błogosławiona Mario Merkert, apostołko miłosierdzia na Śląsku – módl się za nami
Błogosławiona Celino Borzęcka, opiekunko ludu wiejskiego i powstańców – módl się za nami
Błogosławiona Marto Wiecka, ofiaro heroicznej miłości bliźniego – módl się za nami
Błogosławiony Michale Sopoćko, duchowy kierowniku św. Faustyny Kowalskiej – módl się za nami
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, opiekunie prześladowanych robotników, apostole „Solidarności”, męczenniku bezbożnego komunizmu – módl się za nami
Błogosławiona Zofio Czeska, prekursorko szkolnictwa dla młodzieży żeńskiej – módl się za nami
Błogosławiona Małgorzato Łucjo Szewczyk, posługująca chorym i opuszczonym – módl się za nami
Błogosławiony Gerardzie Hirschfelderze z ziemi kłodzkiej, męczenniku hitlerowskiego totalitaryzmu – módl się za nami
Błogosławiona Mario Tereso od św. Józefa (Tauscher van den Bosch), rodem z ziemi Piastów – módl się za nami

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej – wybaw nas, Panie
Od kajdan niewoli – wybaw nas, Panie
Od godziny zwątpienia – wybaw nas, Panie
Od podszeptów zdrady – wybaw nas, Panie
Od gnuśności naszej – wybaw nas, Panie
Od ducha niezgody – wybaw nas, Panie
Od nienawiści i złości – wybaw nas, Panie
Od wszelkiej złej woli – wybaw nas, Panie
Od śmierci wiecznej – wybaw nas, Panie

Winy królów naszych – przebacz, o Panie
Winy magnatów naszych – przebacz, o Panie
Winy szlachty naszej – przebacz, o Panie
Winy rządzących krajem – przebacz, o Panie
Winy kierujących ludem – przebacz, o Panie
Winy pasterzy naszych – przebacz, o Panie
Winy ludu naszego – przebacz, o Panie
Winy ojców i matek naszych – przebacz, o Panie
Winy braci i sióstr naszych – przebacz, o Panie
Winy całego Narodu Polskiego – przebacz, o Panie

Głos krwi męczenników naszych – usłysz, o Panie
Głos krwi żołnierzy naszych – usłysz, o Panie
Brzęk pękających kajdan naszych – usłysz, o Panie
Płacz matek i żon – usłysz, o Panie
Płacz wdów i sierot – usłysz, o Panie
Płacz dzieci katowanych za polski pacierz – usłysz, o Panie
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny – usłysz, o Panie
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi – usłysz, o Panie
Wołanie krzywdzonego roboczego ludu – usłysz, o Panie
Cierpienia i trudy gnębionego w czasach wojen Narodu – usłysz, o Panie
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów – usłysz, o Panie
Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża, Radomia i kopalni „Wujek” – usłysz, o Panie

Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych – daj nam, o Panie
Nadzieję na zwycięstwo dobrej sprawy – daj nam, o Panie
Miłość Polski, Ojczyzny naszej – daj nam, o Panie
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność – daj nam, o Panie
Wolność, chwałę, szczęście i pokój – daj nam, o Panie
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi – daj nam, o Panie
Wszystkie dary Ducha Świętego – daj nam, o Panie

Przez Narodzenie Twoje – bohatera wielkiego wzbudź nam, o Panie
Przez Najświętsze Życie Twoje – żyć dobrze naucz nas, o Panie
Przez Krzyż i Mękę Twoją – cierpienia nasze daj mężnie znosić, o Panie
Przez Zmartwychwstanie Twoje – z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie
Przez Wniebowstąpienie Twoje – Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie
Przez Ducha Świętego Zesłanie – ducha dobrego daj nam, o Panie
Przez Miłosierdzie Twoje – ducha i tradycję Narodu daj nam zachować, o Panie
Przez Bogurodzicę Ojca Świętego i naszych pasterzy – na długie lata zachowaj nam, o Panie
Przez Anioła – Opiekuna Polski – bezpieczne bytowanie Ojczyzny, daj nam, o Panie
Przez czystą św. Jadwigi Królowej ofiarę – w jedności i suwerenności naszą Polskę zachowaj, o Panie
Przez cnoty wielkich Ojców naszych – na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie
Boże Piastów i Jagiellonów – nie opuszczaj nas, o Panie
Boże Sobieskiego i Kościuszki – nie opuszczaj nas, o Panie
Boże ojca Kordeckiego, księdza Skargi i św. ojca Kolbego – nie opuszczaj nas, o Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami
Módlmy się:

Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzałeś nas na nowo wolnością i pokojem.

W obecnych czasach, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować wolność i suwerenność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Twojego Ducha. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym narodzie, jak za czasów naszych Praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy. Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.

Boże Ojcze, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „bierzmowania dziejów”, udzielonego Narodowi przez św. Jana Pawła II w 1979 roku, Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.

(do prywatnego odmawiania) uwspółcześniona 22 sierpnia 2014 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, i opatrzona imprimatur 26 sierpnia 2014 r., w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.