Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój.
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
bądź mi zawsze ku pomocy.
Broń mnie od wszelkiego złego
i zaprowadź do życia wiecznego.
Amen.