Apel w sprawie poszanowania niedzieli i dni świątecznych

Z głębokim niepokojem obserwujemy zagrożenie świątecznego wymiaru niedzieli przez coraz powszechniejsze podejmowanie w tym dniu pracy. Zatraca się świadomość, że niedziela jest dniem przeznaczonym dla rodziny i kultury oraz jako dzień święty dla chrześcijan. Radość płynąca z przeżywania niedzielnej Eucharystii jest nierozdzielnie związana z radością odpoczynku i świętowania. W okresie totalitaryzmu domagaliśmy się „niedzieli Bożej i naszej”. Obecnie często sami pozbawiamy się świątecznego charakteru niedzieli przez prowadzoną dobrowolnie w niedziele i święta działalność np. handlową. W konsekwencji nieuszanowanie niedzieli w wymiarze społecznym prowadzi także do nieuszanowania jej w wymiarze życia rodzinnego i poszczególnych ludzi. Przejawia się to także w podejmowaniu ciężkich prac w gospodarstwach domowych, na działkach, remontów, prania itp. Nieraz podejmuje się w tym dniu pracę zarobkową w pogoni za większym zyskiem. Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o powstrzymywanie się od zakupów w dni świąteczne oraz niepodejmowanie w te dni pracy zarobkowej. Organizatorów życia gospodarczego, właścicieli sklepów prosimy o powstrzymanie się od działalności handlowej w niedziele i święta a uzgodnienie jedynie sklepów dyżurnych pracujących na przemian w ograniczonym zakresie czasu. Niech niedziela dla wszystkich chrześcijan będzie dniem świętym, czasem uczestnictwa w Eucharystii, refleksji, ciszy, radości i wypoczynku, a także czasem spotkań rodzinnych. Niech będzie czasem sprzyjającym rozwojowi człowieka. Niedziela nie ma ceny. Pamiętajmy, że uszanowanie niedzieli jako dnia świętego zależy od nas samych. Nikt nie może nas zwolnić z tej odpowiedzialności.