Modlitwy

Zapraszam do pogłębienia osobistej relacji z Bogiem przez codzienne spotkanie z Nim w modlitwie. Oto propozycja modlitw, które mogą pomóc w tym spotkaniu. Zawsze także można modlić się własnymi słowami.