Parafialny Zespół Caritas

W Parafii św. Maksymiliana Kolbego działa w następującym składzie:

  1. ks. Ryszard Andrukiewicz – przewodniczący PZC
  2. Andrzej Moszczyński – kierownik PZC
  3. Urszula Jaworska – sekretarz PZC
  4. Danuta Kisiel – skarbnik PZC
  5. Michał Zieliński – członek PZC
  6. Urszula Protaziuk – członek PZC