INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2018

Styczeń

Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Intencja parafialna: Aby osoby żyjące w związkach niesakramentalnych doprowadziły do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Luty

Intencja powszechna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Intencja parafialna:  Aby nasi parafianie przyjęli Ewangelię – Dobrą Nowinę o zbawieniu do swoich serc.

Marzec

Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Intencja parafialna: Aby czas Wielkiego Postu i rekolekcji był dla parafian czasem zerwania więzów grzechu oraz niebezpiecznych dla zbawienia związków z siewcami zła.

Kwiecień

Intencja powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Intencja parafialna: Aby zwycięstwo Chrystusa Odkupiciela Człowieka przekonało ludzi do oddania Jemu swego życia.

Maj

Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Intencja parafialna: Aby praktyka majowych nabożeństw maryjnych rozpaliła się na nowo w naszych rodzinach.

Czerwiec

Intencja powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Intencja parafialna: Aby młodzież nie szukała szczęścia poza Bogiem, poza Kościołem i wbrew Bożym przykazaniom.

Lipiec

Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Intencja parafialna: Aby wakacje były dla rodzin czasem pogłębienia wzajemnych więzi oraz odnowienia przyjaźni z Chrystusem.

Sierpień

Intencja powszechna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Intencja parafialna: Aby ofiarne męczeństwo św. Maksymiliana stało się dla mężczyzn naszej parafii wzorem ofiarnej służby rodzinie, Bogu, Kościołowi i społeczeństwu.

Wrzesień

Intencja powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Intencja parafialna: Aby posługa osób świeckich, zaangażowanych w Kościele był doceniana i przyjmowana z wdzięcznością.

Październik

Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Intencja parafialna: Aby różaniec jednoczył rodziny naszej parafii wokół Chrystusa i Jego Matki i pomagał przezwyciężać wszelkie trudności.

Listopad

Intencja powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Intencja parafialna: Aby nasze życie, które zmierza ku wieczności w Domu Ojca, było świadectwem naszej wiary.

Grudzień

Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

Intencja parafialna: Aby rekolekcje adwentowe pomogły wszystkim parafianom w otwarciu serc przychodzącemu Jezusowi.