INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2017

Styczeń

Intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Intencja parafialna: Aby wszystkie rodziny otworzyły się na wizytę duszpasterską kapłana przyjmując zarazem Jezusa do swoich serc i jego błogosławieństwo.

Luty

Intencja ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

Intencja parafialna:  Aby tegoroczny Wielki Post parafianie przeżyli w duchu prawdziwej pokuty za swoje grzechy z pragnieniem wynagrodzenia Jezusowi wszelkich zniewag.

Marzec

Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

Intencja parafialna: Aby wszystkie rodziny żyły zjednoczone wzajemną miłością  oraz pogłębioną wiarą na wzór św. Józefa.

Kwiecień

Intencja ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Intencja parafialna: Aby radość paschalna przeniknęła do naszych serc i stała się codziennym motywem działania każdego parafianina.

Maj

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

Intencja parafialna: Aby tegoroczne obchody jubileuszy maryjnych rozpaliły nasze serca miłością do Chrystusa na wzór NMP Królowej Polski.

Czerwiec

Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

Intencja parafialna: Aby  młodzież  rozważnie dokonywała życiowych wyborów zawsze pytając o zdanie samego Chrystusa, swego Pana i Zbawiciela.

Lipiec

Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

Intencja parafialna: Aby wakacyjny wypoczynek był połączony  z pogłębieniem relacji w rodzinie oraz z Bogiem.

Sierpień

Intencja ogólna: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

Intencja parafialna: Aby wzór św. Maksymiliana, wielkiego czciciela Niepokalanej inspirował naszych parafian do działania na chwałę Boga.

Wrzesień

Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Intencja parafialna: Aby zaproszeni przez Boga mężczyźni podjęli formację i posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w naszej parafii.

Październik

Intencja ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Intencja parafialna: Aby wszystkie rodziny modliły się jak najczęściej wspólnie odmawiając różaniec czy inne modlitwy.

Listopad

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Intencja parafialna: Aby pamięć o naszych zmarłych przypominała nam wszystkim o naszym powołaniu do wieczności w domu Ojca Niebieskiego.

Grudzień

Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

Intencja parafialna: Aby okres przygotowań przedświątecznych i święta Bożego Narodzenia zjednoczyły rodziny we wzajemnej służbie sobie w rodzinie.