Małżeństwo

Sakrament małżeństwa, przez który mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstał z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest on nastawiony na dobro współmałżonków, a także na zrodzone i wychowane potomstwo. Małżeństwo ochrzczonych mężczyzny i kobiety zostało podniesione przez Jezusa Chrystusa do godności sakramentu. Związek małżeński opiera się na zgodności obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.

Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest „najcenniejszym darem małżeństwa”.

Sakrament przymierza małżeńskiego powinien być zawierany publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana oraz świadków i zgromadzenia wiernych.
Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zamysłowi i prawu Bożemu. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek (tylko cywilny) nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinny prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w duchu wiary.

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa są zobowiązani zgłosić się do kancelarii parafialnej parafii narzeczonej lub narzeczonego najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności.

Należy przynieść ze sobą:

Metryki chrztu wydane nie wcześniej niż pół roku przed zgłoszeniem się do kancelarii z adnotacją o bierzmowaniu (chyba że narzeczeni zostali ochrzczeni w tutejszej parafii). Z obrazka komunijnego warto spisać miejsce i datę pierwszej Komunii św.
Dowody osobiste.
Zaświadczenia o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.
Zaświadczenia o zawartym związku cywilnym w USC (jeżeli miał on miejsce przed ślubem kościelnym).
W wypadku wdowców – świadectwo zgonu współmałżonka z parafii w której był pochowany.

Na podstawie w/w dokumentów w parafii narzeczonej lub narzeczonego, spisywany jest protokół kanonicznego badania narzeczonych,
głoszone są zapowiedzi  przedmałżeńskie (w parafiach narzeczonych). Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.
Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(-nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do kancelarii parafialnej (gdzie spisano protokół).
Po spisaniu protokółu przedślubnego należy przystąpić do sakramentu pokuty (I-sza spowiedź przedślubna).

Po załatwieniu formalności w parafii narzeczeni udają się do właściwego dla ich zamieszkania Urzędu Stanu Cywilnego z prośbą o wystawienie dokumentów do ślubu tzw. konkordatowego (ważnego z punktu widzenia prawa kościelnego i państwowego).