Formuła spowiedzi

Penitent: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Kapłan: Na wieki wieków. Amen.
P. Czyni znak krzyża i mówi:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
K. Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.
P. Amen.
P. Jestem uczniem klasy ………. (Jestem studentem. Jestem żonaty. Jestem matką itp.)
U spowiedzi byłem ostatnio ………….. (określić właściwy czas) temu.
Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami:
(Wymienić wszystkie swoje grzechy).
Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie serdecznie żałuję. Postanawiam poprawę i proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.
(Kapłan poucza penitenta, nakłada pokutę i zachęca go do żalu za grzechy)
P. Boże bądź miłościw mnie grzesznemu. (Można użyć innych słów dla okazania żalu).
K. Wyciąga prawą rękę i wypowiada słowa rozgrzeszenia. Na zakończenie czyni znak krzyża nad penitentem mówiąc:
(…) I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
P. Amen
K. Wysławiajmy Boga, bo jest dobry.
P. Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
K. Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Uwaga. Osoby, które nie nauczyły się odnowionej formuły spowiedzi mogą spokojnie spowiadać się według starych wzorców, które znają. Istotne jest wypełnienie wszystkich warunków dobrej spowiedzi, w tym szczególnie szczerego wyznania swoich grzechów.