Chrzest – Dokumenty wymagane

1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego – aby wszystkie dokumenty cywilne i kościelne zawierały jednakowe dane osoby, która przyjęła sakrament.

2. Jeśli o chrzest dziecka prosi rodzina zamieszkała poza parafią Łęgajny przywozi ze sobą pisemną zgodę na chrzest dziecka ze swojej parafii, w której mieszka.

3. O chrzest proszą rodzice dziecka. Nie może o chrzest prosić ktoś inny z rodziny (babcia, ciocia itp) czy spoza niej bez zgody rodziców dziecka.

4. Osoba dorosła prosi o chrzest osobiście.

5. Dane personalne chrzestnych. Jeśli są spoza naszej parafii przywożą na chrzest zaświadczenie od swoich proboszczów, że mogą być chrzestnymi. Przy wyborze chrzestnych należy kierować się wymaganiami prawa kościelnego.

6. Zgłoszenie chrztu powinno być wystarczająco wcześnie, aby zdążyć załatwić potrzebne dokumenty, zakupić świecę do chrztu i białą szatkę dla dziecka, oraz przystąpić do spowiedzi.

7. Chrzest włącza dziecko do wspólnoty Kościoła parafialnego, dlatego powinien być udzielany na głównej Mszy św. w obecności najliczniejszej reprezentacji parafii. W naszym przypadku jest to Msza św. niedzielna o 10:00. Tylko wyjątkowe, uzasadnione sytuacje pozwalają na udzielanie chrztu w innym dniu. W naszej parafii nie ma specjalnych „niedziel chrzcielnych” a chrzest może się odbyć w każdą niedzielę, chyba że jakieś inne ważne wydarzenia są zaplanowane na dany termin.