11 sierpnia 2019 r. – XIX niedziela zwykła

1.     W tym tygodniu Msze św.:         
niedziela   8:00   † Jan Nalewajko        
                 10:00   Zbiorowa       
                            † Józefa 28 rocz., Dominik    
                            † Grzegorz, Henryka, Stanisława, Henryk    
                            † dusze w czyśćcu cierpiące 
                 18:00   † Stefania, Magdalena, Franciszek Powichrowscy  
Taca na potrzeby parafii.
środa       św. Maksymiliana Marii Kolbego – odpust parafialny    
                18:00   za parafian     
czwartek Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
                   8:00   † Cecylia Rachubka              
                10:00   † Czesław, Józefa, Zygmunt, Anna, Jerzy, Kazimierz, Wojciech, Brygida Szymańscy                   18:00   † ks. Tadeusz Bugaj              
Taca na potrzeby parafii.
niedziela   8:00   † Jadwiga Assanowicz          
                 10:00   † Franciszek, Maria Ciosek   
                 18:00   † Marianna, Czesław, Zenon, Marek Maciorowscy  
Taca na Archidiecezjalny Fundusz Nauki i Studiów.     

2.     Dziś uroczystość Matki Bożej Świętolipskiej. Zachęcam do nawiedzenia tego sanktuarium.

3.     W najbliższą środę przeżywać będziemy doroczny odpust parafialny. Zapraszam na Mszę św. o 18:00, której przewodniczyć będzie ks. Andrzej Turczyn – proboszcz z Ramsowa. Po Mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła i możliwość ucałowania relikwii św. Maksymiliana.

4.     W Uroczystość Wniebowzięcia NMP po Mszy św. będzie poświęcenie kwiatów i ziół.

5.     Dziękuję paniom, które sprzątały nasz kościół w ubiegłym tygodniu, dziękuję również za kwiaty. O sprzątanie kościoła w tym tygodniu proszę rodziny z Łęgajn, ul. Dębowa 10.

6.     Taca w ubiegłą niedzielę wyniosła 719,40 zł., z tego na potrzeby Archidiecezji Warmińskiej 246,10 zł.

7.     Zachęcam do nabywania i czytania czasopism katolickich. Polecam najnowszy numer Gościa Niedzielnego, a w numerze: Płyta CD z najpiękniejszymi pieśniami maryjnymi i patriotycznymi w wykonaniu Wojska Polskiego, a także: O istocie pielgrzymowania, czyli że pielgrzymka to wierne odbicie drogi chrześcijanina do nieba. W rozmowie z o. Zdzisławem Kijasem, autorem książki o św. Maksymilianie Kolbem, Gość przybliża ludzki wymiar postaci tego wielkiego świętego. „Mały Gość niedzielny” dla dzieci.

4 sierpnia 2019 r. – XVIII niedziela zwykła

1.     W tym tygodniu Msze św.:         
niedziela   8:00   † Ireneusz Gawroński
                10:00   † ks. Tadeusz Bugaj  
                18:00   w 15 rocz. ślubu Anny i Jacka           
Taca na potrzeby Archidiecezji. 
niedziela   8:00   † Jan Nalewajko        
                 10:00   Zbiorowa       
                            † Józefa 28 rocz., Dominik    
                            † Grzegorz, Henryka, Stanisława, Henryk    
                            † dusze w czyśćcu cierpiące 
                 18:00   † Stefania, Magdalena, Franciszek Powichrowscy  
Taca na potrzeby parafii.

2.     Zbliżamy się do dorocznego odpustu parafialnego. Zapraszam członków parafialnych rad duszpasterskiej i ekonomicznej na spotkanie poświęcone temu tematowi. Zebranie dziś po Mszy św. o 10:00. Na to spotkanie zapraszam również parafian zainteresowanych przygotowaniem i przeżyciem odpustu.

3.     Dziękuję paniom, które sprzątały nasz kościół w ubiegłym tygodniu, dziękuję również za kwiaty. O sprzątanie kościoła w tym tygodniu proszę rodziny z Łęgajn, ul. Dębowa 6 i 8.

4.     Taca w ubiegłą niedzielę wyniosła 708,10 zł. Zbiórka do puszek na zakup pojazdów dla misjonarzy MIVA wyniosła łącznie 683,50 zł.

5.     Zachęcam do nabywania i czytania czasopism katolickich. Polecam najnowszy numer Gościa Niedzielnego, a w numerze: O „ekonomii nieba”, czyli o tym, że unikanie chciwości to nie postulat rezygnacji z dóbr, lecz wskazanie wyboru dóbr prawdziwych. A także: o ekumenicznej wspólnocie Taizé, która cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród młodych wiernych różnych wyznań oraz dlaczego współczesna młodzież tak dobrze rozumie ideały powstańców. „Mały Gość niedzielny” dla dzieci.

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2019

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby przemienić pogrążony w grzechu świat w królestwo dobra i miłości. Nam, swoim uczniom, nakazał głosić Dobrą Nowinę w mocy Ducha Świętego wszystkim ludom i narodom. Jednym z potężnych środków przemiany świata w Królestwo Boże jest gorliwa i wytrwała modlitwa. Sam Jezus Chrystus, Boży Syn, dał nam przykład nieustannej modlitwy, do niej zachęcał i uczył jej. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Jego słowa: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” (Łk 11, 9-10). Dlatego w sierpniu, miesiącu abstynencji, będziemy prosić Dobrego Ojca w intencji wszystkich synów i córek polskiej ziemi, aby odrzucili to wszystko, co ich zniewala, co odbiera im wolność wewnętrzną, a jednocześnie grozi naszej Ojczyźnie utratą wolności zewnętrznej. Czynimy to w duchu odpowiedzialności za budowanie Królestwa Bożego na naszej ojczystej ziemi. Czynimy to w duchu odpowiedzialności za „to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska” (św. Jan Paweł II, Jasna Góra 1983 r.).

Zagrożenia wolności w naszej Ojczyźnie

To właśnie odpowiedzialność każe nam stanąć w prawdzie i z odwagą ocenić sytuację zagrożenia wolności w naszej Ojczyźnie. Sytuacja ta jest bardzo poważna, związana przede wszystkim ze stałym wzrostem spożycia alkoholu i popadaniem w różnorakie uzależnienia coraz większej liczby rodaków.

Alkohol w Polsce jest dostępny zawsze i wszędzie. Można go kupić całą dobę, także na stacjach paliw. Ogromna liczba punktów sprzedaży alkoholu w przeliczeniu na mieszkańców oznacza, że ta destrukcyjna substancja psychoaktywna jest na wyciągnięcie ręki. To pogłębia proces degradacji społecznej.

Na szczególne potępienie zasługuje reklama alkoholu, utrwalająca stereotyp picia jako formy relaksu, a przemilczająca straszliwe skutki pijaństwa i popadania w alkoholizm. Konieczne jest wprowadzenie zakazu reklamy alkoholu. Wpływa ona na podświadome wybory młodych ludzi, których efektem bywa uzależnienie i stopniowe staczanie się w dół. To właśnie obecność reklamy alkoholu w przestrzeni publicznej powoduje, że narosłe przez wieki szkodliwe wzory spożycia tak łatwo są przekazywane w kolejnych pokoleniach. W świadomości wielu Polaków alkohol to powszechny napój, produkt spożywczy, nawet prozdrowotny, a przecież ten „oswojony” kulturowo produkt jest niebezpieczną substancją, której niewłaściwe używanie powoduje utratę zdrowia i prowadzi do przedwczesnej śmierci. Alkohol stał się dla naszego społeczeństwa czymś tak bardzo ważnym, wartościowym, że wszelkie próby ograniczenia sprzedaży, chociaż motywowane dobrem obywateli i poparte najnowszymi badaniami naukowymi, traktowane są jako zamach na wolność osobistą. Na przyzwyczajanie Polaków do wszechobecności alkoholu biznes alkoholowy nie żałuje pieniędzy, gdyż jest to dla niego niewyczerpane źródło zysku. Jeśli nie przeciwstawimy się tej zmasowanej ofensywie, która pochłania coraz większą liczbę młodych ofiar, stracimy to, co dla bytu narodowego jest najistotniejsze – zdrowie i szczęście młodego pokolenia.

Z wielkim bólem obserwujemy tak częste przekraczanie prawa, polegające na sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Apelujemy do władz państwowych i samorządowych o podjęcie zdecydowanych kroków, aby prawo w tym zakresie było bezwzględnie egzekwowane.

Z rozpitym społeczeństwem nie zrealizujemy wspaniałych projektów modernizacji Polski. Dlatego jednym z najistotniejszych obowiązków państwa i samorządów jest troska o trzeźwość narodu, wyrażająca się między innymi likwidacją reklamy, ograniczaniem fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu. Ze zdziwieniem i bólem przyjmujemy informacje, że są samorządy, które ciągle zwiększają liczbę punków sprzedaży alkoholu i skracają odległości od obiektów chronionych, tłumacząc społeczeństwu, że istniejące ograniczenia są absurdalne. Samorządy te nie biorą pod uwagę ani badań naukowych, ani wiedzy eksperckiej, ani cierpień rodzin z problemem alkoholowym. Są to bez wątpienia działania nierozumne, niszczycielskie i skrajnie nieodpowiedzialne.

Do zadawnionych ran, spowodowanych przez pijaństwo i alkoholizm, a także nikotynizm, dochodzą nowe w postaci różnorakich uzależnień, jak chociażby uzależnienia od hazardu, mediów społecznościowych, gier komputerowych czy też smartfonów. Można śmiało powiedzieć, że osłabiony na skutek nadużywania alkoholu i palenia tytoniu naród, jest coraz mniej odporny na nowe zagrożenia, prowadzące do groźnych nałogów. W obliczu tej tragicznej sytuacji konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań zarówno prewencyjnych, jak i naprawczych.

Praca Kościoła nad otrzeźwieniem narodu

Kościół w Polsce od wieków ofiarnie pracuje nad ochroną trzeźwości narodu. Nie jest to praca akcyjna, ale codzienny trud ogromnej liczby osób duchownych i świeckich apostołów trzeźwości. Na szczególne podkreślenie zasługuje osobiste świadectwo abstynencji wielu kapłanów. Jest to wspaniały przykład dla wiernych potrafiących radośnie żyć bez alkoholu, a jednocześnie umocnienie dla tych, którzy walczą o odzyskanie utraconej trzeźwości. Kościół cieszy się licznymi inicjatywami podejmowanymi w diecezjach i parafiach, takimi jak rekolekcje trzeźwościowe, spotkania modlitewne, pielgrzymki, wykłady i warsztaty, i wiele innych. Gorliwy apostolat różnych wspólnot abstynenckich i trzeźwościowych napawa nadzieją, że stale będzie wzrastać liczba tych, którzy praktykować będą cnotę trzeźwości.

Kościół w Polsce prowadząc apostolstwo trzeźwości walczy o człowieka wolneg i szczęśliwego w rodzinie i w społeczeństwie. Tam, gdzie brakuje trzeźwości, pojawiają się poważne problemy, mnożą się dramaty całych rodzin, wspólnot i środowisk. Trzeźwość jest tamą, która chroni życie indywidualne, rodzinne i społeczne przed cierpieniem. Można powiedzieć, że płyniemy po wzburzonym morzu, aby dążyć do upragnionego, bezpiecznego portu. Tym portem jest trzeźwa, prawdziwie wolna Polska. Żeby ten cel osiągnąć, musi nastąpić mobilizacja wszystkich żywotnych sił, całej wspólnoty narodowej.

Nie będzie trzeźwej Polski bez współpracy rodziny, Kościoła, instytucji państwowych i samorządowych. Nie będzie trzeźwej Polski bez odwagi mówienia prawdy, nawet trudnej, o naszych problemach. Nie będzie trzeźwej Polski bez mocnego sprzeciwu na rozpijanie Polaków, zwłaszcza najmłodszych. Czy zdajemy sobie sprawę, że prawie milion dzieci w Polsce żyje w rodzinach z problemem alkoholowym? Dzieci te potrzebują specjalistycznej pomocy, którą powinny zapewnić władze państwowe i samorządowe.

W tym roku przypadają trzy piękne jubileusze:25-lecie Stowarzyszenia Wesele Wesel – małżeństw, które miały przyjęcia bezalkoholowe, 40-lecie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i 45-lecie Anonimowych Alkoholików w Polsce. Osobom zaangażowanym w te ważne dzieła dziękujemy za wytrwałą służbę i życzymy obfitych łask Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela.

Młodzi trzeźwi i wolni

W tym roku naszym działaniom przyświeca hasło „Młodzi trzeźwi i wolni”.

Do najważniejszych czynników chroniących dzieci i młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych zaliczamy: silną więź emocjonalną z rodzicami, regularne praktyki religijne, zainteresowanie nauką szkolną, a także szacunek do norm, wartości i autorytetów. Te wnioski potwierdza życie. Katolickie wychowanie dzieci i młodzieży powinno być podstawą, na której buduje się mocne, zdrowe, wolne i trzeźwe społeczeństwo. Dziś młode pokolenie trzeba uczyć sztuki życia, uczyć kochać odpowiedzialnie. Niezwykle istotne jest również wychowywanie do ofiarności i pracowitości. Często młody człowiek sięga po alkohol i narkotyki, czy szuka zapomnienia w inny sposób z powodu lęku. Trzeźwi młodzi to ci, którzy zachowują abstynencję od alkoholu, a jednocześnie w wolności potrafią odrzucić to wszystko, co im szkodzi, co niszczy radość i szczęście. Najlepsza ochrona przed uzależnieniami, to miłość. A dobry rodzic, wychowawca, nauczyciel to najlepszy profilaktyk. Dobry, to znaczy kochający mądrą miłością, odpowiedzialny i uczący odpowiedzialności, wymagający od siebie i od innych.

Drodzy rodzice i dziadkowie!

Pokażcie swoim dzieciom i wnukom, jak piękne jest życie bez alkoholu. Poświęćcie czas na wspólne rozmowy, spacery, na radosną zabawę. Pamiętajcie o słowach bł. ks. Bronisława Markiewicza, że ten, kto wychowuje dzieci i młodzież sięgając po alkohol, kto rozpija dzieci i młodzież, ten jest zdrajcą narodu i wiary.

Drodzy Młodzi!

Nie dajcie się zniewolić! Nie lękajcie się zachowywać koniecznej abstynencji przez całe swoje młode życie. Tylko to da wam gwarancję, że nie popadniecie w ten straszliwy nałóg i tym samym nie zaprzepaścicie szansy na szczęśliwe życie. Nie wierzcie, że alkohol załatwi za was jakiekolwiek problemy, że wzmocni waszą atrakcyjność i da wam przyjaciół. Nie wierzcie reklamom, które obiecują radość i przyjaźń z butelką piwa w ręku. Z odwagą wybierajcie życie w przyjaźni z Jezusem i twórzcie nową kulturę, bo tylko ona daje wspaniałe możliwości doświadczenia piękna, szczęścia, prawdziwej miłości i wolności.

Motywacja do podjęcia sierpniowej abstynencji

Świadomi powagi sytuacji w naszej Ojczyźnie prosimy o podjęcie dobrowolnej abstynencji od alkoholu w sierpniu, w miesiącu wielkich patriotycznych rocznic i świąt Maryjnych. Nasi przodkowie nie szczędzili sił i krwi, aby bronić ziemi ojczystej. My także pokażmy, że jesteśmy gotowi bronić wolności wyrzekając się tego, co zniewala tak wielu spośród nas. Wypracujmy w sobie cnoty, dzięki którym staniemy się oparciem dla młodych, autorytetami tak bardzo potrzebnymi w sytuacji upadku wartości. Niech decyzja o zachowaniu abstynencji od alkoholu w sierpniu stanie się początkiem błogosławionej drogi trzeźwości dla wszystkich rodaków w kraju i poza jego granicami. Bez praktykowania świadomej abstynencji przez wielu Polaków nie będzie trzeźwej Polski.

Niech Maryja, Królowa Polski, błogosławi naszym dobrym postanowieniom. Niech wspiera nasze wysiłki podejmowane dla otrzeźwienia polskiego Narodu, zwłaszcza realizację Narodowego Programu Trzeźwości. Niech powoła licznych abstynentów, którzy z radością będą świadczyć, że Polska jest krajem ludzi trzeźwych i wolnych.

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski
ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Łomża, dnia 14.06.2019 r.

28 lipca 2019 r. – XVII niedziela zwykła

1.     W tym tygodniu Msze św.:         
niedziela   8:00   † Ryszard, Czesława Węglarz, Marianna Szerszeń 
                 10:00   † Krzysztof, Mieczysław        
                 18:00   † Krzysztof Perzanowski       
Taca na potrzeby parafialne.     
Puszka na MIVA.

czwartek  18:00   o szczęśliwe rozwiązanie                  
piątek       18:00   w int. Żywego Różańca         
sobota      18:00   † Tadeusz Gromowski 1 mies.          
niedziela   8:00   † Ireneusz Gawroński
                 10:00   † ks. Tadeusz Bugaj  
                 18:00   w 15 rocz. ślubu Anny i Jacka           
Taca na potrzeby Archidiecezji. 

2.     Z okazji święta św. Krzysztofa – patrona kierowców dziś święcimy pojazdy oraz, dziękując Bogu za bezpiecznie przejechane kilometry, składamy ofiary (1 gr. za 1 km  przejechany) na zakup pojazdów dla misjonarzy polskich. Ofiary można złożyć do puszki.

3.     W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Chorych w domach odwiedzę w domach w piątek przed południem. W pierwszą sobotę przed wieczorną Mszą św. odmawiamy wspólnie różaniec.

4.     Zbliżamy się do dorocznego odpustu parafialnego. Zapraszam członków parafialnych rad duszpasterskiej i ekonomicznej na spotkanie poświęcone temu tematowi. Zebranie w następną niedzielę po Mszy św. o 10:00. Na to spotkanie zapraszam również parafian zainteresowanych przygotowaniem i przeżyciem odpustu.

5.     Dziękuję paniom, które sprzątały nasz kościół w ubiegłym tygodniu, dziękuję również za kwiaty. O sprzątanie kościoła w tym tygodniu proszę rodziny z Łęgajn, ul. Lipowa 46, 48.

6.     Taca w ubiegłą niedzielę wyniosła 512,50 zł., z tego na Seminarium Duchowne w Olsztynie 471,68 zł.

7.     Zachęcam do nabywania i czytania czasopism katolickich. Polecam najnowszy numer Gościa Niedzielnego, a w numerze: W jakich okolicznościach nieobecność na niedzielnej Eucharystii może być usprawiedliwiona? A także: O bohaterstwie sióstr zakonnych podczas Powstania Warszawskiego, oraz o zamieszaniu przy naborze do szkół średnich mówi minister edukacji. „Mały Gość niedzielny” dla dzieci. Można także jeszcze do końca lipca zgłaszać się na prenumeratę miesięcznika Oremus.

8.     W ubiegłym tygodniu zmarła nasza parafianka Zofia Kowalska, która została pochowana na cmentarzu w Pasymiu. Polećmy ją Bożemu miłosierdziu.

21 lipca 2019 r. – XVI niedziela zwykła

1.     W tym tygodniu Msze św.:         
niedziela   8:00   17 rocz. ślubu Małgorzaty i Marcina oraz o błog. Boże dla rodziny 
                 10:00   † Władysław Ćwiek, Ryszard i Wiesław Ćwiek        
                 18:00   w 3 rocz. urodzin Leona        
Taca na Seminarium.     
Puszka na MIVA.            

wtorek      18:00   za dusze w czyśćcu cierpiące           
środa       19:00   o szczęśliwe rozwiązanie      
sobota      18:00   † Jadwiga Gąska 1 rocz., rodz. Gąska i Cińskich    
niedziela   8:00   † Ryszard, Czesława Węglarz, Marianna Szerszeń 
                 10:00   † Krzysztof, Mieczysław        
                 18:00   † Krzysztof Perzanowski       
Taca na potrzeby parafialne.     
Puszka na MIVA.

2.     Zbliża się święto św. Krzysztofa – patrona kierowców. Co roku z tej okazji święcimy pojazdy oraz, dziękując Bogu za bezpiecznie przejechane kilometry, składamy ofiary (1 gr. za 1 km  przejechany) na zakup pojazdów dla misjonarzy polskich. Ofiary można złożyć do puszki dziś i w kolejną niedzielę a poświęcenie pojazdów będzie w niedzielę 28 lipca.

3.     W sobotę zapraszam na kolejne nabożeństwo Wielkiej Nowenny Gietrzwałdzkiej, które tradycyjnie będzie po Mszy św.

4.     O sprzątanie kościoła w tym tygodniu proszę rodziny z Łęgajn, ul. Lipowa 13.

5.     Taca w ubiegłą niedzielę na potrzeby parafii wyniosła 682,50 zł.

6.     Zachęcam do nabywania i czytania czasopism katolickich. Polecam najnowszy numer Gościa Niedzielnego a w numerze: Czym jest szkaplerz? – Skąd pochodzi niezwykła moc tych dwóch malutkich skrawków materiału z wizerunkami Matki Boskiej z Góry Karmel i Serca Pana Jezusa. PONADTO W GOŚCIU: Jak walczyć z rozproszeniami podczas modlitwy?A także: dlaczego w Polsce brakuje leków? Oraz w wakacyjnym cyklu przeniesiemy się do Lewoczy – najważniejszego sanktuarium maryjnego na Słowacji. „Mały Gość niedzielny” dla dzieci. Można także jeszcze do końca lipca zgłaszać się na prenumeratę miesięcznika Oremus.

14 lipca 2019 r. – XV niedziela zwykła

1.     W tym tygodniu Msze św.:         
niedziela   8:00   † Elżbieta, Czesław, Stefania
                10:00   zbiorowa:      
                            † Jadwiga Suraj 1 rocz.         
                            † Wiesław Kostrubski 4 rocz.
                            † Tadeusz Gromowski (od firmy pogrzebowej)        
                18:00   † Daniela Nowakowska 5 rocz., Czesław Janczuk 6 rocz.   
Taca na potrzeby parafialne.     
sobota      17:00   45 rocz. ślubu Agnieszki i Stanisława 
niedziela   8:00   17 rocz. ślubu Małgorzaty i Marcina oraz o błog. Boże dla rodziny 
                 10:00   † Władysław Ćwiek, Ryszard i Wiesław Ćwiek        
                 18:00   w 3 rocz. urodzin Leona        
Taca na Seminarium.     
Puszka na MIVA.

2.     Zbliża się święto św. Krzysztofa – patrona kierowców. Co roku z tej okazji święcimy pojazdy oraz, dziękując Bogu za bezpiecznie przejechane kilometry, składamy ofiary (1 gr. za 1 km  przejechany) na zakup pojazdów dla misjonarzy polskich. Ofiary będzie można złożyć do puszki w dwie kolejne niedziele a poświęcenie pojazdów będzie w niedzielę 28 lipca.

3.     Dziękuję osobom, które sprzątały kościół w ubiegłym tygodniu. O sprzątanie kościoła w tym tygodniu proszę rodziny z Łęgajn, ul. Lipowa 40, 42.

4.     Taca w ubiegłą niedzielę wyniosła 742,55 zł., z tego 246,10 zł na potrzeby Archidiecezji Warmińskiej.

5.     Zachęcam do nabywania i czytania czasopism katolickich. Polecam najnowszy numer Gościa Niedzielnego a w numerze: Czym jest szkaplerz? – Skąd pochodzi niezwykła moc tych dwóch malutkich skrawków materiału z wizerunkami Matki Boskiej z Góry Karmel i Serca Pana Jezusa. PONADTO W GOŚCIU: Rozmowa z aktorką Ewą Błaszczyk, która założyła klinikę Budzik dla osób w śpiączce, oraz w wakacyjnym cyklu „Cuda za miedzą”, reportaż z najpopularniejszego sanktuarium maryjnego w Czechach – Swatego Gostynia. „Mały Gość niedzielny” dla dzieci. Można także jeszcze do końca lipca zgłaszać się na prenumeratę miesięcznika Oremus.

7 lipca 2019 r. – XIV niedziela zwykła

1.     W tym tygodniu Msze św.:         
niedziela   8:00   † ks. Tadeusz Bugaj  
                 10:00   † Władysław Grzyb    
                 18:00   † Stefan Wiktorowicz 5 rocz., Janina Wiktorowicz 30 rocz. 
Taca na potrzeby Archidiecezji Warmińskiej.    
sobota      18:00   50 rocz. ślubu Stanisławy i Kazimierza Michalak     
niedziela   8:00   † Elżbieta, Czesław, Stefania
                 10:00   zbiorowa:      
                            † Jadwiga Suraj 1 rocz.         
                            † Wiesław Kostrubski 4 rocz.
                            † Tadeusz Gromowski (od firmy pogrzebowej)        
                 18:00   † Daniela Nowakowska 5 rocz., Czesław Janczuk 6 rocz.   
Taca na potrzeby parafialne.     

2.     Dziękuję osobom, które sprzątały kościół w ubiegłym tygodniu. O sprzątanie kościoła w tym tygodniu proszę rodziny z Łęgajn, ul. Lipowa 7, 38.

3.     Taca w ubiegłą niedzielę na potrzeby parafii wyniosła 652 zł., z tego 198,12 zł na Archidiecezjalny Fundusz Inwestycyjny.

4.     Zachęcam do nabywania i czytania czasopism katolickich. Polecam najnowszy numer Gościa Niedzielnego a w numerze: „Jezu, Ty się tym zajmij” – Teologiczne wyjaśnienie, jak rozumieć i jak traktować modlitwę ks. Dolindo „Jezu, Ty się tym zajmij”. PONADTO W GOŚCIU: rozmowa z ks. Tomaszem Horakiem o tym, jak przeżywać bolesne problemy dotykające dziś Kościół oraz reportaż z jednego z najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych na Litwie, jakim jest góra krzyży w Szawlach. „Mały Gość niedzielny” dla dzieci. Można także zgłaszać się na prenumeratę miesięcznika Oremus.

30 czerwca 2019 r. – XIII niedziela zwykła

1.     W tym tygodniu Msze św.:         
niedziela   8:00   10 rocz. ślubu Marty i Pawła oraz z okazji urodzin mamy Wiesławy
                10:00   † Hildegarda, Werner Daniłowscy, Helena, Henryk Gęstwiccy,       
                            Maria, Czesław Protaziuk      
                 18:00   † Jan, Marian Rudniccy         
Taca na Archidiecezjalny Fundusz Inwestycyjny.         
piątek       18:00   † Genowefa 8 rocz., rodzice 
sobota      18:00   w int. Żywego Różańca         
niedziela   8:00   † ks. Tadeusz Bugaj  
                 10:00   † Władysław Grzyb    
                 18:00   † Stefan Wiktorowicz 5 rocz., Janina Wiktorowicz 30 rocz. 
Taca na potrzeby Archidiecezji Warmińskiej.    

2.     W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Chorych w domach odwiedzę w piątek przed południem.

3.     W pierwszą sobotę modlimy się przed Mszą św. odmawiając różaniec.

4.     W następną niedzielę w naszej parafii przypada adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o 8:00 wystawienie NS do rozpoczęcia Mszy św. o 10:00.

5.     Dziękuję osobom, które sprzątały kościół w ubiegłym tygodniu. O sprzątanie kościoła w tym tygodniu proszę rodziny z Łęgajn, ul. Lipowa 32, 36.

1.     Taca w ubiegłą niedzielę na potrzeby parafii wyniosła 867,57 zł. Taca na Stolicę Apostolską z Uroczystości św. Piotra i Pawła wyniosła 141 zł.

7.     Zachęcam do nabywania i czytania czasopism katolickich. Polecam najnowszy numer Gościa Niedzielnego a w numerze: Wakacyjny cykl pod nazwą „Cuda za miedzą” – dziennikarze „Gościa” odwiedzają i opisują słynące łaskami miejsca, do których pielgrzymują nasi najbliżsi sąsiedzi. W tym numerze Szydłowo – miejsce objawień maryjnych i jedno z najważniejszych sanktuariów na Litwie. PONADTO W GOŚCIU: O istocie i znaczeniu kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, oraz opowieść o niesamowitym życiu 100-letniego proboszcza z Rimini. „Mały Gość niedzielny” dla dzieci i „Miłujcie się!” dwumiesięcznik dla młodzieży i dorosłych. Można także zgłaszać się już na prenumeratę miesięcznika Oremus.

23 czerwca 2019 r. – XII niedziela zwykła

1.     W tym tygodniu Msze św.:         
niedziela   8:00   † Mieczysław, Krzysztof        
                10:00   † Zenon Skindel        
                18:00   † Genowefa Grabowska 5 rocz., jej rodzice i rodzeństwo    
Taca na potrzeby parafii.
poniedziałek       Narodzenie św. Jana Chrzciciela   
                 18:00   o błog. Boże dla Janiny i Romualda z okazji imienin
czwartek  18:00   Nabożeństwo Nowenny Gietrzwałdzkiej       
piątek      Najświętszego Serca Pana Jezusa
                 18:00              
sobota     św. Piotra i Pawła    
                 18:00   †Dorota Borowiec 6 rocz.     
Taca na potrzeby Stolicy Apostolskiej – świętopietrze.            
niedziela   8:00   10 rocz. ślubu Marty i Pawła oraz z okazji urodzin mamy Wiesławy
                 10:00   90 rocz. urodzin i imieniny Władysławy  Skindel      
                 18:00   † Jan, Marian Rudniccy         
Taca na Archidiecezjalny Fundusz Inwestycyjny.         

2.     Rozpoczynamy w tym tygodniu drugi rok Wielkiej Nowenny Gietrzwałdzkiej przygotowującej nas do jubileuszu 150-lecia objawień Matki Bożej. Serdecznie zapraszam we czwartek na Mszę św. a po Mszy św. nabożeństwo nowenny.

3.     Cały czerwiec jest poświęcony jest czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W najbliższy piątek obchodzimy także Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego. Po Mszy św. odmówimy wspólnie litanię do NSJ.

4.     W sobotę w Uroczystość św. Piotra i Pawła modlimy się za Papieża i swoimi ofiarami złożonymi na tacę wspierać będziemy jego posługę następcy św. Piotra.

5.     Jeszcze raz dziękuję za pięknie przygotowaną i przeżytą procesję Bożego Ciała. Dziękuję osobom, które sprzątały kościół w ubiegłym tygodniu. O sprzątanie kościoła w tym tygodniu proszę rodziny z Łęgajn, ul. Lipowa 15A, 42, 44.

6.     Taca w ubiegłą niedzielę na potrzeby parafii wyniosła 630 zł., ofiary do puszki na Archidiecezjalny Fundusz Zapomogowy wyniosły 115,57 zł. Taca z Bożego Ciała na potrzeby parafialne  wyniosła 1240 zł.

7.     Zachęcam do nabywania i czytania czasopism katolickich. Polecam najnowszy numer Gościa Niedzielnego, w numerze: Bóg prawdziwy – o cudach eucharystycznych, wobec których bezradna nauka pada na kolana. PONADTO W GOŚCIU: o sile matczynej modlitwy, o tym, jak pokochać „bycie ojcem”. „Mały Gość niedzielny” dla dzieci i „Miłujcie się!” dwumiesięcznik dla młodzieży i dorosłych.